Image

Tlačivá na stiahnutie k jednotlivým fondom


Vyberte si, z ktorého nadačného fondu chcete požiadať o podporu, a potom si stiahnite príslušný formulár.
Úplné a presné podmienky získavania podpory z nadačných fondov Nadácie Hniezdo sú dostupné tu.