Správna rada:

- Attila Karaffa - predseda

- György Bugár - podpredseda

- Ladislav Gútay

 

Dozorná rada:

- Sándor Dohorák

- MUDr. Juraj Puha

- Mgr. Iván Nagy

 

Správca:

- Mgr. Štefan Podhorný

Related Articles