Image

Nadačné fondy Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci


V rámci Nadácie Hniezdo na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede a správnej rady nadácie vznikli 3 nadačné fondy: Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci.

Výlučným cieľom troch nadačných fondov je podpora rodín, ktorá sa uskutoční prostredníctvom nadácie, ktorej jediným zakladateľom je mesto Dunajská Streda. Základnou podmienkou, aby obyvateľ Dunajskej Stredy mohol získať podporu, je podanie písomnej žiadosti nadácii, pretože iba na základe toho je možné vyplatiť finančnú pomoc. Na samotnú podporu nie je právny nárok a môže o ňu požiadať iba fyzická osoba.

Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnutých z rozpočtu mesta Dunajská Streda

„Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány“ bola založená mestom Dunajská Streda na podporu verejnoprospešných účelov, najmä však s cieľom uvážlivého rozvoja mesta a podpory jeho obyvateľov v záujme udržiavania mladých rodín v meste a zlepšenia ich situácie v oblasti bývania. Na tento účel sa na základe rozhodnutia správnej rady nadácie vytvára nadačný fond „Nové bývanie – Fészekrakó“, ktorého finančné prostriedky sa majú použiť na základe nasledovných podmienok:

LINK

Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Zriadenie domova - Otthonteremtő“
poskytnutých z rozpočtu mesta Dunajská Streda

„Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány“ bola založená mestom Dunajská Streda na podporu verejnoprospešných účelov, najmä však s cieľom uvážlivého rozvoja mesta a podpory jeho obyvateľov v záujme udržiavania mladých rodín v meste a zlepšenia ich situácie v oblasti bývania. Na tento účel sa na základe rozhodnutia správnej rady nadácie vytvára nadačný fond „Zriadenie domova - Otthonteremtő“, ktorého finančné prostriedky sa majú použiť na základe nasledovných podmienok:

LINK

Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - Újszülöttek“
poskytnutých z rozpočtu mesta Dunajská Streda

„Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány“ bola založená mestom Dunajská Streda na podporu verejnoprospešných účelov, najmä však s cieľom uvážlivého rozvoja mesta a podpory jeho obyvateľov v záujme udržiavania mladých rodín v meste a zlepšenia ich situácie v oblasti bývania. Na tento účel sa na základe rozhodnutia správnej rady nadácie vytvára nadačný fond „Novorodenci - Újszülöttek“, ktorého finančné prostriedky sa majú použiť na základe nasledovných podmienok:

LINK

Úplné a presné podmienky získavania podpory z nadačných fondov Nadácie Hniezdo sú dostupné tu.