Nadácia Hniezdo

„Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány“ bola založená mestom Dunajská Streda na podporu verejnoprospešných účelov, najmä však s cieľom uvážlivého rozvoja mesta a podpory jeho obyvateľov v záujme udržiavania mladých rodín v meste a zlepšenia ich situácie v oblasti bývania.

Preto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva a správnej rady nadácie v rámci Nadácie Hniezdo vznikli 3 nadačné fondy: Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci.
Image

O nadačných fondoch Nové bývanie, Zriadenia domova a Novorodenci


Výlučným cieľom troch nadačných fondov je podpora rodín, ktorá sa uskutoční prostredníctvom nadácie, ktorej jediným zakladateľom je mesto Dunajská Streda.
Základnou podmienkou, aby obyvateľ Dunajskej Stredy mohol získať podporu, je podanie písomnej žiadosti nadácii, pretože iba na základe toho je možné vyplatiť finančnú pomoc. Na samotnú podporu nie je právny nárok a môže o ňu požiadať iba fyzická osoba.